حراست از همایش ها و مجالس
حراست از همایش ها و مجالس
حفاظت و نگهبانی از پروژه های شما
حفاظت و نگهبانی از پروژه های شما
آسایش و راحتی را با ما تجربه کنید
آسایش و راحتی را با ما تجربه کنید
متشکل از تیم مجرب و آموزش دیده
متشکل از تیم مجرب و آموزش دیده
امنیت و آرامش را از ما بخواهید
امنیت و آرامش را از ما بخواهید
آشنایی با موسسه توسعه نظم امین

آشنایی با موسسه توسعه نظم امین

موسسه توسعه نظم امین با شماره ثبت 46873 با تایید و نظارت مستقیم مرکز انتظام جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با بکارگیری فن آوری روز و تجهیزات عامل و بکارگیری مدیران با تجربه و پرسنل مجرب حافظ امنیت و آرامش مشتریان گرامی باشد.

فرآیند انجام کار

1-مشاوره:مشاوره با مدیران مجرب موسسه که همگی از بازنشستگان نیروهای مسلح می باشند.

2-طراحی:طرح پس از گرفتن اطلاعات متقاضی طراحی شده و به تایید کارفرما می رسد.

3-اجرا:طرح تایید شده کارفرما به اجرا در می آید....

اهمیت حفاظت

بی تردید از جمله بدیهی ترین موضوعات در جهان هستی و حیات موجودات و جوامع بشری از ابتدای خلقت تا عصر حاضر مواردی چون امنیت ، حفاظت ، ایمنی و حراست بود . که همواره به اشکال گوناگون در طول تاریخ مطرح بوده است . انسان همواره در طول حیات خود با انواع خطرات و آسیبها مواجه است و برای نجات خود و همنوعان خویش از راهها و روشهای مختلفی استفاده می نماید . سیستمها و مکانیسمهای دفاعی و ایمنی از شگفتانگیزترین و اسرارآمیزترین مسائل در جهان هستی است که در میان ساده ترین تا پیچیده ترین موجودات به صورت ارادی و غیرارادی درمقابل انواع خطرات و تهدیدات عمل می نماید . یکی از نیازهای ضروری انسانها و جوامع بشری درهمه اعصار بخصوص عصر حاضر امنیت و آرامش فردی و اجتماعی است . بقاء و پایداری هر گروه اجتماعی و یا تشکیلات اداری و سازمان ها وابسته به امور حراستی است.

اهمیت حفاظت

اخبار و مقالات

اصول حفاظت فیزیکی
۰۳خرداد
در انجام امور حفاظتی ضمن بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده اصول ذیل بایستی رعایت گردد: کنترل و شناسایی مراجعه کنندگان با استفاده از روش ا...
ادامه مطلب
آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)
۰۳خرداد
آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ۱۴/۹/۱۳۸۸ شماره۳۶/۴۸۱۵/ط آیین نامه اجرای...
ادامه مطلب
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
۰۳خرداد
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ادامه مطلب

نهادهای ناظر